Глава 2 На Земната сцена – какво е отразена молитва

В една голяма стая, в която множество духове работеха усърдно, млада жена подаде на Кларенсио една малка диаграма. Той започна внимателно да я разглежда. След това коментира спонтанно: – До сега ние говорихме за отговорност. Ето един факт, който илюстрира нашите идеи. И като показа диаграмата, която държеше в ръцете Прочетете повече…