Урок 68 – Растения и минерали

ГЛАВА XI Трите царства МИНЕРАЛИ И РАСТЕНИЯ Какво мислите за разделянето на Природата в три царства – минерали, растения, животни, или в два класа: органични и неорганични същества? Според някои човешкият вид образува четвърто царство. Кое от тези разделения е за предпочитане?„Всички са добри, според гледната точка. От материална гледна Прочетете повече…

Урок 46 – Слабоумие и Лудост, цел на инкарнацията в увредено тяло, разговор с духа на увредено дете

+ няколко изследвани случая на духове инкарнирани с деформации на тялото, психично отчуждение, хидроцефалия, слабоумие Слабоумие – лудост БЕЛЕЖКА:През 19 век официалната номенклатура определя психическите (или интелектуалните) увреждания с думите „кретени“ или „идиоти“. Следователно тук те не се използват като унизителен термин, а със смисъл на вродено слабоумие, неизличима психическа Прочетете повече…

Урок 45 – Морални и интелектуални способности у човека, влияние на Организма

Морални и интелектуални способности у човека 361. Откъде произлизат у човека неговите морални качества, добри или лоши?„Те са на Духа, който е инкарниран в него. Колкото по-чист е този Дух, толкова по-склонен към добро е човекът.“ Още като малко момче, 9-годишният Роби има навика да посещава приюта на неправителствената организация Прочетете повече…

Урок 13 – Форма и повсеместност на Духовете, Периспирит

Коментар на Кардек: Обикновено гениите биват рисувани с пламък или звезда на челото. Това е една алегория, която напомня същностната природа на Духовете. Слагат го горе на главата, защото там е центъра на интелекта. В книгата „Еволюция в 2 Свята“, която описва сагата на еволюцията на интелигентния принцип по пътя Прочетете повече…

Урок 12 – Произход и Природа на Духовете

ВТОРА ЧАСТДУХОВНИЯТ СВЯТ или СВЕТЪТ НА ДУХОВЕТЕ ГЛАВА I – ДУХОВЕ ПРОИЗХОД И ПРИРОДА НА ДУХОВЕ Бележка на Кардек – Думата Дух се използва тук, за да обозначи индивидуалностите на извънтелесните същества, а не интелигентният елемент на Вселената. Това е точния отговор: „Духовете са интелигентното същество на творението“.Тук от отговора Прочетете повече…

Урок 11 – Интелект и инстинкт

Интелект и Инстинкт Коментар на Кардек: Интелекта е една специална способност, характерна за някои класове органични същества и която им дава силата да мислят, волята за действие, осъзнаването, че те съществуват и че те представляват индивидуалност, както и средствата за установяване на взаимоотношения с външния свят и да осигурят своите Прочетете повече…

Урок 5 – Свойства на материята

Коментар на Кардек: Плътността е едно относително свойство. Отвъд сферата на привличане на различните глобуси на Вселената, няма такова нещо като „тегло“, както няма нито „горе“, нито „долу“. Кардек пита дали цялата материя има тегло. Но Духовният Водач изяснява, че на Земята материята съществува по начин, по който ние можем Прочетете повече…

Урок 4 – Какво е ДУХ? Какво е Вселенски Флуид?

23. Какво е дух?„Интелигентният принцип на Вселената.“ 23 а) Каква е по същество природата на духа?„Не е възможно да се обясни естеството на духа на вашия език. За вас това не е нещо, защото не е осезаемо; но за нас това е нещо. Разберете добре: нищото е небитие, а небитие Прочетете повече…

Урок 3 – Основни елементи на Вселената, Дух и Материя

ГЛАВА IIОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВСЕЛЕНАТА Познание за първите Принципи на нещата „Не. Има неща, които не могат да бъдат разбрани от човека на този свят.“ За да узнае принципа на всичко, човек трябва да извърви необходимите стъпки. Все едно да се опитате да предадете на едно обикновено дете знанието, което Прочетете повече…