Преходът на Земята вече се е случвал другаде: история на експулсираните от Капела

По книгата на медиума Шико Шавиер „По пътя към Светлината“ – история на цивилизацията в светлината на Спиритизма, продиктувана от духа Еммануел от 17 август – 21 септември 1938г. Времето е дошло, Предсказания за Новото Поколение, ГЕНЕЗИС https://nash-dom.org/времето-е-дошло-предсказания-за-новот/Предците на човешките същества, Адамичните Раси, Звездна Система КАПЕЛА https://nash-dom.org/предците-на-човешките-същества-адами/

Откровение на Йоан – тълкуване на Спиритизма – аудио

Една много ценна гледна точка особено непозната досега по отношение тълкуването на „звяра“ и символизма, който представя в Апокалипсис. За онези от вас, които чувстват нужда да прочетат по-бавно и да осмислят казаното може да разгледате текстовия формат на публикацията. Откъс от книгата „Часът на апокалипсиса“ на Едгард Армонд (A Прочетете повече…

ТЪЛКУВАНЕ НА ПРЕДСКАЗАНИЯТА В КНИГА АПОКАЛИПСИС НА АПОСТОЛ ЙОАН

Откъс от книгата „Часът на апокалипсиса“ на Едгард Армонд (A hora do apocalipse). В коментарите са включени знания от други спиритистки материали с източник книгите на Шико Шавиер и лекциите на Спиритистки център Леон Денис. Дух автор Еммануел, чрез медиума Шико Шавиер, в откъса от книга „По пътя към светлината“ Прочетете повече…

Прогонени на Земята Духове, спомените на Адамичните раси

От книгата – A caminho da Luz,Психографирана от медиума Шико Шавиер и духовен автор Еммануел, първа част – Предците на човешките същества, Адамичните Раси, Звездна Система КАПЕЛА Прогонените на Земята Духове И поради това Исус приел тази орда страдащи и нещастни създания в светлината на своето царство на любов и Прочетете повече…

Предците на човешките същества, Адамичните Раси, Звездна Система КАПЕЛА

От книгата – A caminho da Luz,Психографирана от медиума Шико Шавиер и духовен автор Еммануел, Oткъс от Глава II – Организиран Живот Предците на човешките същества Животинското царство претърпяло най-странни трансформации по време на Терциера*1 под влиянието околната среда и заповедите на закона за естествената селекция. И все пак, нашите Прочетете повече…