Урок 77 – Законът за опазването. Инстинктът за самосъхранение.

ГЛАВА VЗаконът за опазването ИНСТИНКТЪТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ Инстинктът за самосъхранение един закон на Природата ли е?„Без съмнение. Всички живи същества го притежават, независимо от степента на техния интелект. При някои той е чисто механичен, а при други идва от разума.“ С каква цел Бог е дал на всички живи същества Прочетете повече…