Урок 87 – Социални различия. Неравенство на Богатството. Изпитания на богатството и мизерията.

ЗАКОН ЗА РАВЕНСТВОТО ПИРОДНО РАВЕНСТВО Пред Бога всички хора ли са равни?„Да, всички се стремят към една и съща цел и Бог направи своите закони за всички. Вие често казвате: „Слънцето грее за всички“ и по този начин изричате една голяма истина, по-универсална, отколкото можете да си представите.“ Коментар на Прочетете повече…

Урок 75 – Закон за труда. Необходимостта от труд. Ограничение на труда и почивка.

ГЛАВА III ЗАКОН ЗА ТРУДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТРУД Необходимостта от труд един закон на Природата ли е?„Трудът е закон на Природата, именно защото представлява една необходимост и цивилизацията принуждава човека да се труди по-усилено, защото увеличава неговите нужди и удоволствия.“ Под труд само материалните дейности ли трябва да се разбират?„Не; Прочетете повече…

СЛУЧАЯТ НА ФАБИО И ДУХОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Пример от книгата „Работници на вечния живот“ („Obreiros da Vida Eterna), на Андре Луис, чрез медиума Шико Шавиер „Фабио е един много добър мъж, който има съпруга и деца, но е болен от туберкулоза и е на път да умре и да бъде отведен в Колонията Наш Дом от духовен Прочетете повече…