Урок 86 – Влияние на Спиритизма върху прогреса. Мисията на Кардек.

ВЛИЯНИЕ НА СПИРИТИЗМА ВЪРХУ ПРОГРЕСА Ще се превърне ли Спиритизма в общоприето вярване или ще остане споделено като вяра едва от малцина?„Той със сигурност ще се превърне в общо убеждение и ще отбележи една нова ера в историята на човечеството, защото е в природата и дойде времето, когато той ще Прочетете повече…

Урок 85 – Цивилизация. Прогрес на човешкото законодателство.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ Цивилизацията прогрес ли е или както някои философи го разбират, един упадък на човечеството?„Един непълен прогрес. Човек не преминава внезапно от детството до зрелостта.“ а) Разумно ли е да осъждаме цивилизацията?„По-скоро осъдете онези, които злоупотребяват с нея, а не работата на Бог.“ Цивилизацията ще бъде ли усъвършенствана някой ден Прочетете повече…

Урок 84 – Закон за прогреса. Природно състояние. Развитие на прогреса. Извратени народи.

ГЛАВА VIIIЗакона за прогреса СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДАТА Идентични неща ли са състоянието на природата и природния закон?„Не, природното състояние е примитивно състояние. Цивилизацията е несъвместима със състоянието на природата, докато природния закон допринася за прогреса на Човечеството.“ Коментар на Кардек: Състоянието на природата е невръстната бебешка възраст на Човечеството и Прочетете повече…