Урок 11 – Интелект и инстинкт

Интелект и Инстинкт Коментар на Кардек: Интелекта е една специална способност, характерна за някои класове органични същества и която им дава силата да мислят, волята за действие, осъзнаването, че те съществуват и че те представляват индивидуалност, както и средствата за установяване на взаимоотношения с външния свят и да осигурят своите Прочетете повече…

Урок 10 – ЖИЗНЕН ПРИНЦИП. Органични и неорганични същества, Живот и Смърт

ГЛАВА IV Жизнен ПринципОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ СЪЩЕСТВА Коментар на Кардек: Органичните същества са тези, които имат в себе си един източник на дейност, който произвежда у тях феномена на живота. Те се раждат, растат, възпроизвеждат се сами и умират. Те са снабдени със специални органи за изпълнение на различните житейски Прочетете повече…