Основни моменти от Доктрината на Спиритизма / 6та част от Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА

VI Основни моменти от доктрината на Спиритизма Както отбелязахме по-горе, самите същества, които общуват, обозначават себе си с името Духове или Гении, обявявайки, поне някои от тях, че принадлежат на хора, живели на Земята. Те съставят духовния свят, както ние изграждаме телесния свят по време на земния живот. Нека обобщим Прочетете повече…

Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА 1-5 част

I Разликата между думите спиритуалист, спиритуализъм и новите термини въведени от Кардек спиритизъм и спиритист За да се обозначат новите неща, са необходими нови термини. Яснотата на езика го изисква, за да се избегне объркването, произтичащо от разнообразието от значения на една и съща дума. Думите спиритуално, спиритуалист, спиритуализъм имат Прочетете повече…

Урок 55 – Теоретично резюме на сомнамбулизма, на екстаза и на вътрешното зрение

455. ТЕОРЕТИЧНО РЕЗЮМЕ НА СОНАМБУЛИЗМА, НА ЕКСТАЗА И НА ВЪТРЕШНОТО ЗРЕНИЕ Феномените на естествения сомнамбулизъм възникват спонтанно и не зависят от каквато и да е позната външна причина. Но при някои хора, надарени със специална организация (на физическото тяло), те могат да бъдат изкуствено провокирани под действието на магнитен агент. Прочетете повече…

Урок 22 – Множество съществувания. Реинкарнация

ГЛАВА IVМножественост на съществуваниятаРЕИНКАРНАЦИЯ* *Реинкарнация, прераждане, превъплъщение, всички те се ползват с един общ смисъл на идване на духа за нов живот в плътно тяло. Природата, която ни заобикаля, когато бива внимателно изследвана във всички цикли, във всички нейни процеси от най-малкото към най-голямото – ние виждаме един непрестанен процес Прочетете повече…

Урок 21 – Духовен смут. Състояние на душата след смъртта

ДУХОВЕН СМУТ Множественост на съществуванията РЕИНКАРНАЦИЯ Коментар на Кардек: При смъртта в началото всичко е объркващо. Душата се нуждае от известно време, за да осъзнае себе си. Тя е сякаш зашеметена, в състояние на човек, който се е събудил от един дълбок сън и се стреми да разбере в какво Прочетете повече…

Урок 20 – Отделяне на душа и тяло

ОТДЕЛЯНЕ НА ДУША И ТЯЛО Коментар на Кардек: При естествена смърт, която идва от изтощението на органите, в резултат на напреднала възраст, човекът оставя живота без да го забележи: той е като пламъкът на една лампа, която угасва поради липса на масло. Отговорът на водача засяга феномена на прекъсване връзката Прочетете повече…

Урок 19 – Връщане от телесния към духовния живот, ДУШАТА СЛЕД СМЪРТТА, Милосърдието

ГЛАВА 3Връщане от телесния към духовния живот ДУШАТА СЛЕД СМЪРТТА Какво се случва с нас, когато умрем? На това ние можем да си отговорим сами. Божиите милостиви закони ни позволяват да почувстваме как протича животът на Духа винаги, когато заспим.Това е още една благословия в нашия живот, още един прекрасен Прочетете повече…

Урок 18 – МАТЕРИАЛИЗЪМ

Коментар на Кардек: Поради едно разсейване на интелекта, има хора, които виждат единствено действието на материята в органичните същества и приписват на нея всички феномени на съществуването. В човешкото тяло те виждат само електрическата машина: само посредством функционирането на телесните органи те изучават механизма на живота; те често наблюдават как Прочетете повече…

Урок 17 – ЦЕЛ НА ИНКАРНАЦИЯТА. Какво е ДУШАТА?

ГЛАВА II Инкарнация на Духовете ЦЕЛ НА ИНКАРНАЦИЯТА Коментар на Кардек: Действието на телесните същества е необходимо за напредъка на Вселената. Бог обаче, в своята мъдрост, искаше в същото това действие те да намерят едно средство за напредък и за приближаване към него. По този начин, по един възхитителен закон Прочетете повече…

Урок 13 – Форма и повсеместност на Духовете, Периспирит

Коментар на Кардек: Обикновено гениите биват рисувани с пламък или звезда на челото. Това е една алегория, която напомня същностната природа на Духовете. Слагат го горе на главата, защото там е центъра на интелекта. В книгата „Еволюция в 2 Свята“, която описва сагата на еволюцията на интелигентния принцип по пътя Прочетете повече…