Описание на духовните сфери около планетата Земя

Този материал е компилация от множество източници – чуйте като аудио запис тук – книги на различни медиуми, спиритистки сайтове и други писмени материали, които се опитах да подредя и групирам за по-лесно разбиране и класификация. Цитати от различните книги са вмъкнати навсякъде по описанията, които ще чуете, не само Прочетете повече…

Писмо от един умрял човек, чрез медиума Шико Шавиер

Духовен автор Ирмао Х психографирано от медиума Шико Шавиер, книга „Cartas e Crônicas“. „Скъпи приятелю, не можеш да си представиш какво е да бъдеш погребан на 2 ноември (Денят на мъртвите в Бразилия).Това е истинска трагедия за неопитен дух като мен. Погребението на старото ми тяло, разядено от болестта, се Прочетете повече…

Основни моменти от Доктрината на Спиритизма / 6та част от Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА

VI Основни моменти от доктрината на Спиритизма Както отбелязахме по-горе, самите същества, които общуват, обозначават себе си с името Духове или Гении, обявявайки, поне някои от тях, че принадлежат на хора, живели на Земята. Те съставят духовния свят, както ние изграждаме телесния свят по време на земния живот. Нека обобщим Прочетете повече…

Аудио книга „Пратениците“ – продължение на Наш Дом

Една много силна книга-учебник от поредицата „Животът в Духовния свят“ на спиритиския медиум Франсиско Кандидо Шавиер (Шико Шавиер) и духовния автор Андре Луис, който среща многобройни нови уроци в новите си учебни опитности на духовна служба в един клон на колония Наш Дом на земната повърхност. Цялата книга с редакция Прочетете повече…

Урок 111 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Книга на Духовете – от Алан Кардек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – от Алан Кардек I Онзи, който от земния магнетизъм знае само играчката на магнетизираните патета, които под действието на магнита се движат във всички посоки в леген с вода, трудно би могъл да разбере, че в това се крие тайната на механизма на Вселената и движението на световете. Прочетете повече…

Урок 110 – Възкресение на плътта. Рай, Ад и Чистилище.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ПЛЪТТА Догмата за възкресението на плътта дали е освещаване на прераждането, за което ни учат Духовете?Отговор от Духът на Св. Луи:„Как може да е другояче? Тези думи, както се случва и с толкова много други, изглеждат неуместни единствено в разбирането на някои хора, защото ги приемат буквално. Следователно Прочетете повече…

Урок 109 – Продължителност на бъдещите наказания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ НАКАЗАНИЯ Произволна или подчинена на някакъв закон е продължителността на страданията на виновния в бъдещия живот?„Бог никога не действа от каприз и всичко във Вселената се управлява от закони, в които се разкриват неговата мъдрост и неговата доброта.” На какво се базира продължителността на страданията на виновния?Отговор Прочетете повече…

Урок 108 – Изкупление и покаяние. Страдания на безразличните духове. Забавено покаяние и връщане към пътя на злото.

ИЗКУПЛЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ Много хора чувстват тежест заради грешки допуснати от незрялост и неопитност в живота, както в отношенията си с близки хора, така и в изборите, които са правили поради подхлъзване по изкушения и низши тенденции.Понякога самите ние чуваме – „вече е твърде късно, няма как да поправя миналото, Прочетете повече…

Урок 107 – Временни наказания, материални и морални страдания в живота и след смъртта

ВРЕМЕННИ НАКАЗАНИЯ Коментар на Кардек: В светове, където съществуването е по-малко материално, отколкото в този свят, нуждите не са толкова груби и физическите страдания не са толкова тежки. Там хората не познават злите страсти, които в низшите светове ги превръщат във врагове един на друг.Без никакъв мотив за омраза или Прочетете повече…

estante da vida

Разочарования поклонник

автор Ирмао Х чрез медиума Шико Шавиер, от книгата „Библиотека на Живота“ ( Estante da Vida) Глава 29 Фактът изглежда като анекдот, но един приятел ни разказа кратката история, която предаваме, като гарантира, че разказа се основава на най-ярката реалност.Еметерио Резенде беше един странен тип вярващ, фиксиран към идеята за Прочетете повече…

Духът на Анжела – един безполезен живот

Раздел Безчувствени Духове, книга Рай и Ад, автор Алан Кардек Анжела – един безполезен живот(Бордо, 1862 г.) Духът спонтанно се представя на медиума с името на Анжела.1 Въпрос:– Съжалявате ли за грешките си?– Не.– Тогава защо дойдохте при мен?– За да експериментирам.– Значи не сте щастлива? – Не.– Страдате ли? Прочетете повече…

Урок 106 – За оголването на всички наши постъпки в Духовния Свят и възприятията на различните нива души.

Коментар на Кардек: В Блуждаещо Състояние, Духът вижда от една страна всички негови минали съществувания; от друга страна, бъдещето, което му е обещано, и осъзнава какво му липсва, за да го постигне. Той е подобно на пътник достигал върха на една планина: вижда пътя, който е изминал и през какво Прочетете повече…