Урок 102 – Страх от смъртта. Помощ от духовния свят в процеса на дезинкарнация.

СТРАХ ОТ СМЪРТТА 941. За много хора страхът от смъртта е една причина за ступор и смущение. Откъде идва този страх, след като имат бъдещето пред себе си?„Те нямат основание за такъв страх. Но какво искате, когато още от деца се опитват да ги убедят, че съществува ад и рай, Прочетете повече…

Дезинкарниращия се човек – духовна помощ на смъртното легло

Това е история предадена през погледа на духовните работници присъстващи в последните мигове на човека във физическо тяло, които се стремят да му помогнат. Много важен пример за всички нас да разберем кое възпрепятства лекотата на процеса и кое би било от полза. От книгата на медиума Зибия Гаспарето – Прочетете повече…

Глава 14 Изглаждане на различията – лечение на минали отношения в съня

Ще стартираме с малко припомняне от предишната Глава 13: В предишния епизод видяхме как духа на Леонардо Пирес успя да си спомни, под въздействието на магнетизиращото влияние на министър Кларенсио, своя минал живот и събитията в Парагвай, под влиянието на което той започна да вика и да призовава духа на Прочетете повече…

Глава 11 Нови бележки – за обмена с духовния свят по време на молитва

Могат ли Духовните Благодетели да помагат по време на църковните служения и ритуали? Иларио, придържайки се към подновяването на лекцията, попита сестра Бландина дали е управителка на парка, в който се намирахме, на което тя скромно информира: – Не ми отдавайте такава заслуга. Имам различни задачи тук и на друго Прочетете повече…

Глава 5 Безценни наблюдения – духовна подготовка за смъртта

Бяхме стигнали на брега на морето посред нощ. Движението на духовния живот там беше много интензивно. Дезинкарнирани от различен произход отново срещаха приятели, които все още живееха на Земята, моментно отделени от тялото чрез анестезията на съня. Сред тях обаче се открояваха голям брой болни духове.Старци, жени и деца се Прочетете повече…

Глава 3 Обсебване – ревността след смъртта, чувството за вина портал към нисши влияния

След това влязохме в най-просторната спалня в къщата, където една млада жена лежеше съкрушена и неспокойна. Тя изглеждаше на около двадесет и пет години. Измъченото ѝ нежно лице показваше хармонична красота. То беше сякаш излязло от едно скъпоценно платно, макар че гладкостта на чертите ѝ контрастираше с безпокойството и страха Прочетете повече…

Урок 63 – Духовете по време на битки

По време на една битка има ли Духове, които наблюдават и подкрепят всяка от армиите?„Да, и това стимулира смелостта им.“ Коментар на Кардек: Древните хора изобразяват боговете как застават на страната на този или онзи народ. Тези богове бяха просто едни Духове представени чрез алегории. Тъй като в една война Прочетете повече…

Урок 61 – Предчувствия, влияние на духове в събитията от живота

ПРЕДЧУВСТВИЯ Коментар на Кардек: Духовете-защитници ни помагат със своите съвети, чрез гласа на съвестта, който правят да отекне в нас. Тъй като обаче ние не винаги придаваме значение на това, те ни дават други по-директни съвети, използвайки хората, които ни заобикалят. Разгледайте всяко едно от различните щастливи или нещастни обстоятелства Прочетете повече…

Урок 60 – Връзка с Ангели пазители, духове защитници, семейни духове или приятелски духове – 2 част

Коментар на Кардек: От обясненията по-горе и от направените наблюдения за природата на Духовете, които се привързват към човека, може да се заключи следното: Духът-защитник, ангел-пазител или добър гений, е този, който има за мисия да придружава човека в живота и да му помага да напредва. По характер винаги той Прочетете повече…

Урок 59 – Връзка с Ангели пазители, духове защитници, семейни духове или приятелски духове – 1 част

АНГЕЛИ ПАЗИТЕЛИ. ДУХОВЕ-ЗАКРИЛНИЦИ, СЕМЕЙНИ ДУХОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛСКИ ДУХОВЕ СВЕТИ ЛУИ, СВЕТИ АВГУСТИН Коментар на Кардек: Няма нищо изненадващо в учението за ангелите пазители, които бдят над протежетата си, въпреки разстоянието, което разделя световете. Напротив, то е великолепно и възвишено. Не виждаме ли на Земята бащата да бди над сина си, Прочетете повече…

ЗАЩИТАТА НА СВ. АНТОНИЙ

Духовен автор: Ирмао Х, книга: Luz Acima, медиум: Шико Шавиер Антоний от Падуа, в сияното местообитание на висшите сфери, където работеше за разширяване на Божествената слава, непрекъснато получаваше молитви от едно семейство, което живееше на италианските хълмове. Всеки ден светецът биваше призоваван да помага и се чувстваше докоснат от непрестанните Прочетете повече…

estante da vida

ЕДИН ДЕН ОТ ЖИВОТА НА ДУХОВНИЯ ВОДАЧ

книга „Estante da Vida“,духовен автор Ирмао Х,психографирана от Шико Шавиер Тъй като имах нужда от усъвършенстване на уменията си за даване на ориентация, аз проследих един ден на служба на пазителя Аурелино, един приятелски дух, който изпълняваше ролята на духовен водач на г-жа Синезия, една образована и изтъкната дама, с Прочетете повече…