Урок 95 – Милосърдие и Любов към ближния. Майчина и синовна обич.

МИЛОСЪРДИЕ И ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ Какво е истинското значение на думата милосърдие, както я разбираше Исус?„Благосклонност към всички, снизхождение към несъвършенства на другите, прошка за обидите.” Коментар на Кардек: Любовта и благотворителността са допълнение към закона на справедливостта, защото да обичаме ближния си означава да му сторим всичкото добро, което Прочетете повече…

Урок 94 – Право на собственост. Кражба.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. КРАЖБА Кое е първото от всички естествени права на човека?„Правото на живот. Ето защо никой не трябва да прави нищо срещу живота на ближния си, нито да прави каквото си иска, ако то би могло да компрометира телесното му съществуване.“ Правото на живот дава ли на човека Прочетете повече…

Глава 6 В един християнски дом- за куража на една майка

Иларио и аз предложихме да проследим случая на Зулмира, не само за да сътрудничим в полза на нейното подобрение, но и за да чуем възможните уроци. Когато потърсихме помощ от Кларенсио, чухме от него разумни съображения: – Да – каза той – за да помагаме на процеси от такова естество Прочетете повече…

ЗЛАТНА КНИГА НА РАЗКАЗВАЧИТЕ НА ИСТОРИИ

46 ИСТОРИИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ Книгата безплатно може да изтеглите тук. ПРЕДГОВОР Великите хора в историята на човечеството, които са писали или разказвали великолепни истории, за да научат децата на истинските ценности в живота, никога не са поставяли парите като крайната цел. Техните истории все още радват поколенията. Кой Прочетете повече…