Урок 9 – Библейско разглеждане и съгласуваност относно Сътворението

59. Хората са формирали много различни идеи за Сътворението, според светлината, която са притежавали. Подкрепен от Науката, разумът признава малката вероятност на някои от тези теории. Това, което Духовете представят, потвърждава отдавна възприетото мнение на едни от най-просветените представители на модерната наука. Възражението, което може да му бъде повдигнато – Прочетете повече…

Урок 8 – Разнообразие на Човешките Раси и Множественост на Световете

Разнообразие на Човешките Раси Физическата разлика между човешките същества е очевидно доказателство, че ние не произхождаме от една единствена примитивна двойка. Според духовната информация, събрана в Спиритистки Център Леон Денис, в Рио де Жанейро, на планетата Земя „всички интелигентни принципи трябва да преминат през примати, преди да навлязат в човешкото Прочетете повече…