Урок 6 – Сътворение и Формиране на Световете

ГЛАВА III СЪТВОРЕНИЕ Формиране на Световете Коментар на Кардек: Вселената включва безкрайността на световете, както тези, които виждаме, така и тези, които не виждаме, всички одушевени и неодушевени същества, всички звезди, които се въртят в пространството, и всички флуиди, с които пространството е запълнено. Създадена ли е Вселената или съществува Прочетете повече…

Урок 5 – Свойства на материята

Коментар на Кардек: Плътността е едно относително свойство. Отвъд сферата на привличане на различните глобуси на Вселената, няма такова нещо като „тегло“, както няма нито „горе“, нито „долу“. Кардек пита дали цялата материя има тегло. Но Духовният Водач изяснява, че на Земята материята съществува по начин, по който ние можем Прочетете повече…

Урок 3 – Основни елементи на Вселената, Дух и Материя

ГЛАВА IIОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВСЕЛЕНАТА Познание за първите Принципи на нещата „Не. Има неща, които не могат да бъдат разбрани от човека на този свят.“ За да узнае принципа на всичко, човек трябва да извърви необходимите стъпки. Все едно да се опитате да предадете на едно обикновено дете знанието, което Прочетете повече…