Урок 99 – Земни наказания и радости. Относително щастие и нещастие

Книга на ДуховетеЧЕТВЪРТА ЧАСТ – НАДЕЖДИ И УТЕШЕНИЯГЛАВА I – ЗЕМНИ НАКАЗАНИЯ И РАДОСТИ Относително щастие и нещастие Може ли човекът да се радва на пълно щастие на Земята?„Не, защото животът му е даден като изпитание или изкупление. От него обаче зависи омекотяването на неговите злини и да бъде толкова Прочетете повече…

Урок 74 – ПОЛИТЕИЗЪМ, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Може ли да се молим на Духовете?„Може да се молите на добрите Духове, като пратеници на Бога и изпълнители на неговата воля. Тяхната сила обаче зависи от нивото на извисеност, което са достигнали и винаги произлиза от Господа на всички неща, без чието разрешение не се върши нищо. Ето защомолитвите, Прочетете повече…

Урок 73 – Закон за поклонението. Външно поклонение. Живот в Съзерцание. Молитва

ГЛАВА IIЗаконът за поклонението ЦЕЛ НА ПОКЛОНЕНИЕТО В какво се състои поклонението?„В извисяване на мисълта към Бог. Посредством поклонението човек приближава своята душа към Бога.“ Поклонението произхожда ли от едно вродено чувство или е плод на възпитанието?„Вродено чувство е, както чувството за съществуването на Бог. Съзнателността за неговата слабост кара Прочетете повече…

Урок 72 – Добро и зло

ДОБРО И ЗЛО Какво определение може да се даде на морала?„Моралът е правилото да действаш добре, тоест да разграничаваш доброто от злото. Той се базира на спазване на Божия закон. Човек действа добре, когато прави всичко за доброто на всички, защото тогава изпълнява Божия закон.“ Как може да се различи Прочетете повече…

Урок 71 – Морални закони. Характеристики на Природния закон. Исус.

ЧАСТ ТРЕТА МОРАЛНИ ЗАКОНИГлава 1 Божествен или природен закон ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИРОДНИЯ ЗАКОН Какво трябва да се разбира под природен закон?„Природния закон е законът на Бог. Това е единствената истина за щастието на човека. Той му сочи какво да прави или да спре да прави, а човек е нещастен единствено, Прочетете повече…

Урок 19 – Връщане от телесния към духовния живот, ДУШАТА СЛЕД СМЪРТТА, Милосърдието

ГЛАВА 3Връщане от телесния към духовния живот ДУШАТА СЛЕД СМЪРТТА Какво се случва с нас, когато умрем? На това ние можем да си отговорим сами. Божиите милостиви закони ни позволяват да почувстваме как протича животът на Духа винаги, когато заспим.Това е още една благословия в нашия живот, още един прекрасен Прочетете повече…