Помощта, Духовни Водачи и Приятелски Духове – чрез медиума Зибия Гаспарето

Книга: „voltas que a vida dá“, (Обратите които животът дава) , дух Марк ВиницийМедиум Зибия Гаспарето Помощта В едно градче в провинцията, в едно скромно жилище, имаше една бедна вдовица, която с големи трудности се бореше да изкарва прехраната на своите осем деца. Въпреки нейните усилия, трудния живот и повишената Прочетете повече…

Историята на Шимел Слизгол – изкуплението и поправката на един тиранин

ГЛАВА VIIIЗЕМНИ ИЗКУПЛЕНИЯ Шимел Слизгол Той беше беден израилтянин от Вилнюс , починал през Май 1865 г. За тридесет години той просеше с една малка кошничка в ръце. По всички краища на града, неговият вик се знаеше: „Спомнете си бедните, вдовиците и сираците!“ През този период Слизгол беше натрупал 90 Прочетете повече…

Урок 99 – Земни наказания и радости. Относително щастие и нещастие

Книга на ДуховетеЧЕТВЪРТА ЧАСТ – НАДЕЖДИ И УТЕШЕНИЯГЛАВА I – ЗЕМНИ НАКАЗАНИЯ И РАДОСТИ Относително щастие и нещастие Може ли човекът да се радва на пълно щастие на Земята?„Не, защото животът му е даден като изпитание или изкупление. От него обаче зависи омекотяването на неговите злини и да бъде толкова Прочетете повече…

Урок 94 – Право на собственост. Кражба.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. КРАЖБА Кое е първото от всички естествени права на човека?„Правото на живот. Ето защо никой не трябва да прави нищо срещу живота на ближния си, нито да прави каквото си иска, ако то би могло да компрометира телесното му съществуване.“ Правото на живот дава ли на човека Прочетете повече…

ДЪЛГ И ИЗПЛАЩАНЕ

От книгата: „Приказки и апологети“ (Contos e Apólogos)Автор: Ирмао Х, Психографирана от медиума Франсиско Кандидо Шавиер В навечерието на Коледа през 1856 г. сеньора Мария Аугуста Корея да Силва, собственик на огромна ферма, се завръщаше в къщата си на бреговете на река Парайба, след близо една година обиколка за отмора Прочетете повече…

Урок 87 – Социални различия. Неравенство на Богатството. Изпитания на богатството и мизерията.

ЗАКОН ЗА РАВЕНСТВОТО ПИРОДНО РАВЕНСТВО Пред Бога всички хора ли са равни?„Да, всички се стремят към една и съща цел и Бог направи своите закони за всички. Вие често казвате: „Слънцето грее за всички“ и по този начин изричате една голяма истина, по-универсална, отколкото можете да си представите.“ Коментар на Прочетете повече…

Просякът граф Макс – последствията от злоупотреба с богатство

Книга „Рай и Ад“, Алан Кардек – Раздел Земни Изкупления Просякът граф Макс В малък град в Бавария около 1850 г., починал един почти стогодишен старец, известен като татко Макс. Никой не знаеше добре произхода му, защото той нямаше семейство. Имаше почти половин век, когато, засегнат от болести, които му Прочетете повече…

ДОБРИЯТ СЛУГА – Исус в къщата на Закхей с ценен урок относно богатството

Книга „Блага Вест“ психографирана от медиума Шико Шавиер дух автор Ирмао Х Глава 23 ДОБРИЯТ СЛУГА Осъждането на богатството се затвърждаваше в духа на учениците с дълбоки корени, до такава степен, че няколко пъти Исус беше принуден да се намеси по начин, който да сложи край на неоправданите спорове. От Прочетете повече…

Урок 78 – Наслада от земни блага. Необходимо и излишно

НАСЛАДА ОТ ЗЕМНИТЕ БЛАГА Използването на земните блага представлява ли едно право на всички хора?„Това право е следствие от необходимостта да се живее. Бог не би наложил едно задължение, без да даде на човека средства да го изпълни.“ С каква цел Бог направи насладата от материалните блага привлекателна?„За да подтикне Прочетете повече…

Амбиция – случай на поправка на убийство и злоупотреба с красота

Един текст, който отразява няколко истини – сънищата не са за подценяване. Те са един от най-лесните начини на духовните ни водачи да предадат послание, когато се нуждаем от това. Зад всяко нещо – смърт, болест, бедност, вродени увреждания и т.н., се крие разумна основателна причина, която ние просто временно Прочетете повече…

Урок 77 – Законът за опазването. Инстинктът за самосъхранение.

ГЛАВА VЗаконът за опазването ИНСТИНКТЪТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ Инстинктът за самосъхранение един закон на Природата ли е?„Без съмнение. Всички живи същества го притежават, независимо от степента на техния интелект. При някои той е чисто механичен, а при други идва от разума.“ С каква цел Бог е дал на всички живи същества Прочетете повече…