Еустакио – аудио-книга – с коментари за 17те прераждания, духовния прогрес и еволюция

Коментари от мен Павлина Николова в ролята ми на регресионист в минали животи и човек свидетел на множество съдби през последните 13 години.Изучаването на всеки отделен живот и престоя в духовните зони между инкарнациите изисква акцентиране и задълбочаване в някои моменти. Надявам се, че за всички слушатели това ще е Прочетете повече…