Аудио книга „Наш Дом“ – глави 6 до 10

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 6Ценен съвет Глава 7Лизиас обяснява Глава 8Административната организация Глава 9Проблемът на храненето Глава 10Водният парк

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 11 до 15

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 11Научавам повече за Наш Дом Глава 12В ниските зони Глава 13С Министъра на помощта Глава 14Разясненията на Кларенсио Глава 15Посещението на моята майка

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 16 до 20

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 16Един поверителен разговор Глава 17Домът на Лизиас Глава 18Любовта, храната на душите Глава 19Дезинкарнираното момиче. Раздялата с любим човек. Глава 20Истинското значение на дома и семейството. Връзките между душите.

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 21 до 25

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 21Интересен разговор (за спомнянето на минали прераждания) Глава 22Бонус час (за обмена заслуги – блага в духовните колонии) Глава 23Изкуството на слушането (проблема с новините от близките на Земята) Глава 24Разтърсващият апел /предупреждение за идващата Втора Световна Война/ Глава 25Едно Прочетете повече…

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 26 до 30

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 26Нови перспективи Глава 27Най-после работа Глава 28На смяна Глава 29Видението на Франсиско Глава 30Наследство и евтаназия

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 31 до 35

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 31Вампирът Глава 32Новини за Венеранда Глава 33Любопитни наблюдения (астрални разходки до колонията) Глава 34Новодошлите от ниските зони Глава 35Неочаквана среща

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 36 до 40

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 36Сънят Глава 37Лекция на министър Венеранда (за менталните творения) Глава 38Случаят на Тобиас Глава 39Обясненията на Лаура (за изпитанията на земните отношения и попадането в Ниските зони) Глава 40Който сее, ще жъне (последици от злоупотребата със секса)

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 41 до 45

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 41Призовани на борба (войната от духовна гледна точка) Глава 42Словото на Губернатора (подготовка за войната в духовните сфери, мерки срещу страха) Глава 43В разговор – Духове мисионери на бойните полета Глава 44Регионите на мрака Глава 45Музикалният парк

Аудио книга „Наш Дом“ – глави 46 до 50

Животът в Духовния Свят – от медиума Шико Шавиер Глава 46Себеотрицанието на една жена. Прераждане на врагове в едно семейство. Глава 47Завръщането на Лаура. Планиране на реинкарнацията. Глава 48Семейно поклонение – събиране на душите по време на сън. Глава 49Завръщане у дома. Духът на д-р Андре среща своето семейство на Прочетете повече…