Beginning of a Great Journey by Frank Att

От книгата – A caminho da Luz,
Психографирана от медиума Шико Шавиер и духовен автор Еммануел, първа част – Предците на човешките същества, Адамичните Раси, Звездна Система КАПЕЛА

Прогонените на Земята Духове

И поради това Исус приел тази орда страдащи и нещастни създания в светлината на своето царство на любов и справедливост.
С неговото мъдро и състрадателно слово той увещавал тези нещастни души да укрепят своята съвест като изпълняват своите отговорности за солидарност и любов в начинанието по себе-обновление. Той им показал огромните полета на борба, които се развивали на Земята, и ги обвил в благословената аура на своята милост и милосърдие. Той благословил техните освещаващи сълзи и им позволил да почувстват свещените победи на бъдещето, обещавайки им своето ежедневно сътрудничество и предстоящото си идване. Въпреки факта, че техните сърца били закоравели в практикуването на злото, тези размирни и измъчени създания, които оставили цял един свят на любими същества зад себе си, щели да бъдат заточени на мрачното лице на Земята; те щяха да линеят в нощта на хилядолетията поради копнеж и скръб; те щяха да се реинкарнират сред невежи и примитивни раси и щяха да си спомнят рая, който са загубили в далечните небеса. Те нямаше да виждат отново нежната светлина на Капела за много векове, но щяха да се трудят на земята, обгрижвани от Исус и утешавани в неговото огромно състрадание.

Определяне на Расовите Характеристики

С помощта на онези прогонени Духове в онези далечни времена фалангите на Христос все още провеждали своите последни експерименти върху обновителните флуиди на живота, усъвършенствайки биологичните характеристики на човешките раси. За работниците на духовния свят природата била все още едно обширно поле на безкрайни експерименти – толкова много, че ако наблюденията на Мендел*1 можеха да бъдат пренесени до тези отдавна отминали хилядолетия, нямаше да съществува никакво установено уравнение за неговите изследвания по биология. Съвременната генетика не би била в състояние да очертае гените, както днес, защото в лабораторията на невидимите сили клетките все още търпели дълги процеси на подобрение. В тях все още били отпечатвани астрални елементи и дефинитивните им характеристики били консолидирани с оглед на техните тела в бъдеще.
Ако сътворението на планетата било възникнало с помощта на хилядолетията, генезиса на човешките раси щял също така да изисква приноса на времето, докато болезнената и продължителна задача по тяхното стабилизиране би могла да бъде оставена настрана.

*1 Грегор Мендел (1822-1884) е австрийски биолог и ботанист, монах-августинец, първият който полага математическата основа на науката Генетика.

Произход на Белите Раси

Онези измъчени и страдащи души се реинкарнирали пропорционално в най-важните региони, където живеели примитивните племена и семейства (поколение на „приматите“, които по-рано споменахме). С тяхната реинкарнация на Земята дефинитивните фактори в етнологичната история на човешките същества били установени.
Едно голямо събитие се случило на планетата, защото чрез тези Духове се появили предците на белите раси. Повечето от тях се установили в Азия, от където те прекосили Суецкия канал към региона на Египет в Африка; но те също потеглили и към далечния Атлантик, от което много региони от Америките пазят забележителни следи.
Въпреки уроците, които били получили от мъдрите и добри слова на Христос тези бели човеци забравили своите свещени ангажименти.
Един голям процент от тези бунтовни Духове (с много изключения) били в състояние да се завърнат към своята Родина на светлината и истината (на Капела) само след много векове на изкупително страдание. И все пак, противно на общото правило, останалата част от онези нещастни и деградирали духове все още са на Земята дори днес поради акумулиране на неотложни дългове.

Четири Велики Народа

В свещения химн на спомените Адамичните раси запазили неясни спомени за своето предишно положение.
Традициите на изгубения рай се предавали от поколение на поколение, докато не били събрани на страниците на Библията.

В течение на времето тези паднали същества в изгнание, се обособили в четири големи групи,
точно както били и в миналите си животи в отдалечения свят на Капела. Тези групи станали част от най-древните народи, спазвайки сантименталното и езиково родство, което ги е обвързвало в съзвездието Колар. Обединени още веднъж във времето те формирали Арийците, цивилизацията на Египет, народа на Израел и кастите на Индия.

От Арийците произлезли повечето от белите народи от Индо-Европейското семейство; в тази потомствена линия човек трябва да включи Латинците, Келтите, Гърците, в допълнение към Германите и Славяните.

Четирите големи групи изгнаници оформили предшествениците на цялата организация на бъдещите цивилизации, въвеждайки обширни ползи в Жълтата и Черната раса, които вече съществували.

Много е интересно да се изучава техния напредък в курса на историята. Чрез такъв анализ е възможно да се изследват пороците и добродетелите, които те са донесли от своя отдалечен рай, както и антагонизма и собствения темперамент особени за всеки един от тях.

Обещания на Христос

Чувайки словото на Божествения Учител преди да се установят на Земята, Адамичните раси в техните изолирани групи, запазили спомена за обещанията на Христос, който на свой ред им давал сили изпращайки им периодично своите мисионери и посланици.

Ето защо епопеята на Евангелията била предсказана и изпята няколко хилядолетия преди идването на Върховният Емисар.

Пратениците на Безкрайността говорили на хилядолетен Китай за небесната фигура на Спасителя много векове преди идването на Исус. Посветените на Египет го очаквали със своите пророчества. В Персия идеализирали неговата траектория, предвиждайки неговите стъпки в пътеките на бъдещето. Ведическа Индия знаела почти цялата евангелска история, с която слънцето на бъдещите хилядолетия щяло да засияе в суровия район на Палестина; и за много векове хората на Израел пеели за неговата божествена слава, в екзалтация на любовта и смирението, благочестието и страданието, чрез думите на техните изтъкнати пророци.

Една тайна интуиция осветила гадателския дух на народните маси.
Всички народи Го очаквали в приветстващата си среда; всички искали Той да материализира в техните пътеки своето възвишено и божествено изражение. И все пак макар, че един ден ще се появи в света като Радостта на всички обезсърчени и Провидението на всички нещастни, в сянката на трона на Йесей, Синът на Бог при всички обстоятелства щеше да бъде Словото на Светлината и Любовта на Началото, чието родословие е изгубено в праха на слънцата, които пътуват в Безкрая.*2

*2 – Сред съображенията, които да имаме предвид в тази и предходната глава ние трябва да обмислим разстояние от много векове. Нещо повече, по отношение на историчността на Адамичните раси ние трябва да обмислим въпроса за установяване на расовите характеристики. Представяйки моите скромни идеи аз се опитах да покажа широкообхватните експерименти, които работниците на Невидимото провеждаха върху клетъчните комплекси, и споменах за невъзможността за каквато и да е мисъл на Мендел по това време на планетарната еволюция. Едно огромно количество време беше нужно на агентите на Исус за да укрепят човешките видове.
Засягайки изгнанието на емигрантите от Капела, ние трябва да обясним, че в този случай primata hominis вече е била формирала многобройни племена. След тези големи експерименти миграциите от Памир се разпространили из цялата планета подчинявайки се на свещените планове начертани във Висшите Сфери.
Що се отнася до прераждането на толкова напреднали в знанието Духове, което се случвало в тела на първобитни раси, това не бива да предизвиква противоречие в разбирането на човек. Нека си спомним, че един чист метал, какъвто например е златото, не е променен, само защото е поставен в един мръсен или безформен съд. Всяка възможност да се прави добро е свещена. Нещо повече, какво да правим ние с нехайните работници, които използват зле всички съвършени инструменти, които са им поверени? Даденото им право над най-ценните инструменти ще пострада. Едно щедро и коригиращо образование ще им осигури да използват несъвършена апаратура, докато те не са в състояние да оценят ценните инструменти в ръцете си. По всяко време една машина трябва да бъде в хармония със способностите на своя оператор, така че тя да бъде един отворен път, проводник към нови права.
Сред черните и жълти раси, както и сред големите примитивни групи на Лемурия, Атлантида и други региони, които са останали неясни в хранилището на културното познание, изгнаниците от Капела се трудили плодотворно придобивайки ресурсите на любовта за тяхната своенравна съвест. Както сме виждали не съществува регрес, а един коригиращ акт на правораздаване в съответствие със заслугите на всеки един в областта на работата и страданието за изкупление. – Бележка на духовния автор Еммануел


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *