Всички се бяхме събрали в Храма на Помощта (една институция в духовния град Наш Дом, където се намира автора Андре Луис), министър Кларенсио коментира възвишеността на молитвата, а ние го слушахме с най-дълбоко внимание.

– Всяко желание – каза той убедително – е извор на сила. Растението, което израства нависоко, превръщайки собствената си енергия в плод, подхранващ живота, е едно създание, което копнее да се размножава …

– Но всяка петиция трябва да има кой да я чуе – намеси се един от другарите. – Кой би могъл да отговори на безмълвната молба на едно растение?
Почитаемият ръководител отговори спокойно:

– Законът, като представител на нашия Небесен Отец, се проявява на всичко и на всички, чрез множеството агенти, които му служат. В случая, за който говорим, Слънцето поддържа растението, давайки му ресурси за постигане на предназначените цели.
И с подчертана интонация на гласа, той продължи:

– В името на Бог създанията посрещат нуждите на други създания доколкото им е възможно. Точно както имаме енергийни трансформатори в електричеството за адекватно използване на неговата сила, всички области на Вселената също имат трансформатори на благословение, помощ, просветление … Централните потоци на живота произлизат от Всемогъщия и се спускат надолу, преобразувани по безкрайни начини. От върховната светлина до пълната тъмнина и обратно, имаме приливите и отливите на диханието на Създателя, което преминава чрез безброй същества, степенувани във всички нюанси на инстинкта, интелигентността, разума, човечността и ангелството, които модифицират божествената енергия в съответствие със нивото на еволюционната работа и средата, в която се намират. Всяко ниво на живота е пренаселенo от милиони същества … Пътят на духовното възнесение е точно онази чудотворна стълба от видението на Яков, който премина през Земята за да се изгуби в небесата … Молитвата, под каквато и да е форма, представлява едно действие, провокиращо съответна реакция. В зависимост от нейната същност, тя или витае в региона, в който е билa излъчена или се издига повече или по-малко, получавайки незабавен или отложен отговор, според целите, за които е предназначена. Баналните желания намират реализация близко до самата сфера, в която възникват. Импулси, които изразяват нещо по-благородно, се подкрепят от души, които са станали благородни. А идеи и молби от дълбоко значение за вечния живот изкачват висините …


Нашият достолепен наставник направи кратка почивка, за да ни даде време за размисъл и подчерта:

– Всяка молитва, както и всяко друго излъчване на сила, се характеризира с определен потенциал честота и всички ние сме заобиколени от Интелекти, способни да се синхронизират към нашия апел по начина на едни приемащи станции. Знаем, че Вселенското Човечество, в безкрайните светове на великия космос, е съставено от Божии създания на различна възраст и в различно положение … В Духовната Сфера е нужно да вземем предвид също и принципите на наследяване. Всяка съвест, със своето усъвършенстване и освещаване, разработва в себе си качествата на Небесния Отец, постепенно хармонизирайки се със Закона. Колкото по-висок процент от тези качества има в един дух, толкова по-голяма е силата му да сътрудничи при изпълнението на Божествения План като отговаря на молбите на живота, от името на Бог, който е създал всички нас за Безкрайна любов и за Безкрайна мъдрост …

Прекъсвайки тишината, която настана естествено за да размислим, брат Иларио попита:

– Как обаче да тълкуваме урока, когато се изправим пред зли цели? Може ли един човек, който желае да извърши престъпление, също да ползва един вид молитва?

– Нека се въздържаме от използване на думата „молитва“, когато става дума за дисбаланс – добави Кларенсио, любезно. – Нека кажем „призоваване“.

И добави:

– Когато някой подхранва желание да извърши грешка, той призовава по-низши сили и мобилизира ресурси, за които ще бъде държан отговорен. Поради злощастните импулси на нашата душа, често пъти се спускаме към дивашките вибрации на гнева или на порока. От такава позиция е лесно да попаднем в заплетения кладенец на престъплението. В неговите дебри веднага се свързваме с определени умове (духове) стагнирани в невежеството, които се превръщат в инструменти на нашите низши идеали. Духове, за които ние се превръщаме в жалки играчки на мрака. Всички наши стремежи задвижват енергии за добро или зло и поради тази причина именно, ние сме отговорни за посоката на тези енергии. Нека анализираме с грижа нашия избор във всеки проблем или ситуация от пътя, по който ни е дадено да вървим, защото нашето мислене ще отлети преди нас, привличайки и формирайки целта, която възнамеряваме да постигнем. Във всеки сектор на съществуване живота отговаря, давайки ни според нашето искане. Ще станем длъжници на живота, според това, което сме получили.

Министърът се усмихна благосклонно и отбеляза:

– Можем да бъдем убедени, обаче, че злото винаги е един затворен кръг сам по себе си, временно държейки тези, които го създават, сякаш е една киста с кратка или дълга продължителност, която накрая се разтваря в безкрайното добро, когато Интелектите (духовете), които са прилепени към нея и ѝ симпатизират, се превъзпитат и подобрят. Господ толерира дисхармонията, защото чрез самата нея се осъществява моралното пренастройване на духовете, които я поддържат, тъй като злото реагира на тези, които го прилагат, помагайки им да разберат превъзходството и безсмъртието на доброто, което е непоклатимата основа на Закона. Всички ние сме господари на нашите творения и, в същото време, нещастни техни роби или щастливи протежета. Нека искаме и получаваме, но ще платим за всички придобивки. Отговорността е божествения принцип, от който никой не може да избяга.

В този момент една млада жена със спокойно лице влезе в помещението. Обръщайки се към нашия съветник, заговори малко обезпокоена:

– Братко Кларенсио, една от нашите ученички от отдела по реинкарнации, която е под твоите наставления, моли настоятелно за помощ…

– Тази лична молба спешна ли е? – попита угрижено министъра.

– Това е обезпокоителен случай, но е в една „отразена“ молитва.
Уважаемият инструктор ни покани да го придружим и ние го последвахме внимателно.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *